Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Perintölakimies

Perintölakimies laatii testamenttisi ja muut elämäsi tärkeimmät asiakirjat
Perheoikeus on yksilöllistä päätöksentekoa

Perheoikeudelliset lakiasiat kuuluvat lakitoimistomme perintölakimiesten erityisosaamisen piiriin.

Perheasioihin liittyvä päätöksenteko perustuu yksilölliseen tahtotilaan sekä henkilökohtaisten riskien hallintaan. Asiakirjojen laadinnassa kannattaa käyttää osaavan lakimiehen apua, koska dokumenteilla on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen eläessä ja kuoleman jälkeen.

Laadimme yksilölliset tarpeesi huomioiden elämäsi tärkeimmät asiakirjat.

Perinnönsuunnittelu
 • Testamentti
 • Ennakkoperintö
 • Keskinäinen testamentti
 • Hallintaoikeustestamentti
Oma tahto
 • Edunvalvontavaltakirja
 • Hoitotahtotestamentti
 • Lahjakirja
 • Valtuutus
Kuoleman jälkeen
 • Perunkirjoitus
 • Pesänselvitys
 • Pesänjako ja jakokirja
 • Sopimusjako

Perintölakimies palveluksessasi

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n perintöasioihin erikoistunut lakimies palvelee sinua, kun tarpeenasi on perinnönsuunnittelu, testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako tai perinnönjakoon liittyvä riita tai muu erimielisyys. Perintölakimiehen työpisteen sijainti on Tikkurila / Vantaa, mutta perintölakimies tekee myös kotikäyntejä.

Läheisen kuoleman jälkeen perintölakimieheen kannattaa turvautua jo hyvissä ajoin varmistaaksesi perunkirjoituksen ja perinnönjaon lainmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Perintölakimies voi toimia myös pesänselvittäjänä kuolinpesän hallinnon valtuuttamana tai tuomioistuimen päätöksellä.

 

Testamentti ja perinnön suunnittelu

Testamentti on tapa määrätä omaisuuden jakautumisesta testamentin laatijan kuoleman jälkeen. Jokainen testamentti on yksilöllinen ja usein testamenttia päivitetään ja muokataan iän karttuessa. Testamentti yksinkertaisimmillaan vahvistaa lain mukainen perinnönjaon ja omaisuuden jakautumisen testamentin tekijän tahdon mukaisesti. Näin voidaan välttää esimerkiksi omaisuuden jakoon kohdistuvia riitoja. Testamentilla voidaan myös poiketa perinteisesti perimisjärjestyksestä ja päättää etukäteen omaisuuden jakautumisesta rintaperillisten ja muiden testamentissa mainittujen tahojen kesken. Vainajan tahtoa yleensä kunnioitetaan, joten testamentissa voidaan pyytää, että kuolinpesän varoja ei jaeta ennen kuin leskestä on aika jättänyt. Jos kuolinpesää kuitenkin vaaditaan jaettavaksi perillisen toimesta, niin testamentissa voidaan määrätä lesken hallintaoikeudesta esimerkiksi asuntoon kuolemaansa saakka.

 

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus on laadittava 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen laatimiseen kannattaa aina palkata lakimies. Perunkirjoitukseen kirjataan tyypillisesti vainajan varat ja velat. Taitava lakimies kirjaa jakokirjaan vainajan omaisuuden lisäksi myös esimerkiksi lesken sekä yhteiset varat ja velat sekä tiedustelee ja kirjaa myös muita perinnönjakoa yksinkertaistavia ja helpottavia osapuoliseikkoja.

Perintölakimiehen laatiman perukirjan perusteella perinnönjako on helpompaa ja ennenkaikkea halvempaa suorittaa, oli kyseessä sitten testamenttijako, perinteinen perinnönjako tai sopimusjako. Lakimies neuvoo myös miten pesän hallintoa tulee toteuttaa ja vainajan laskuja maksaa ennen perinnön jakamista.

Perunkirjoitus- ja perinnönjakoasiakirjat kannattaa aina laatia lakimiehen kanssa tai teettää kokonaan lakimiehellä. Virheet asiakirjoissa voivat johtaa pitkäikäisiin riitoihin, moitekantenteisiin ja pesänselvittäjän hakemiseen. Riitelystä kertyy kustannuksia kuolinpesälle ja pesän osakkaille.

Lue lisää: Perunkirjoitus

Lisätietoja: Blogi: Perunkirjoitus – 10 kysymystä ja vastausta

Ennakkoperintö ja varallisuuden lahjoittaminen

Testamentin laatimisen yhteydessä testamentin laatija voi turvata testamenttiin liittyvän tahtotilansa toteutumista antamalla omaisuuttaan ennakkoperintönä. Ennakkoperintö huomioidaan perinnönjaossa, vaikka omaisuus onkin vaihtanut omistajaa ennen testamentin laatijan kuolemaa. Lahjaverotus on kevyemmin verotettua, kuin perintövero. Omaisuutta voidaan lahjoittaa lahjakirjalla ennen perittävän kuolemaa ja samalla keventää perillisten veroseuraamuksia. Lahjoitettua omaisuutta ei huomioida perunkirjoituksessa ellei kyseessä ole ilmeinen suosiolahja, joka rinnastetaan ennakkoperintöön.

 

Henkilökohtaisen tahtotilan ilmaisu vanhuuden varalle

Vanhenemisen myötä tulee väistämättä mietittyä, että mitä tapahtuu sitten, jos sairaus tai ikääntyminen heikentää omaa kykyä toimia, tehdä päätöksiä tai huolehtia omasta varallisuudesta. Vanhuuden varalla voi varautua edunvalvontavaltuutuksella ja hoitotahtotestamentilla.

Edunvalvontavaltuustus on valtakirja, jolla voit valtuuttaa läheisesi tai luottamasi henkilön huolehtimaan varallisuudestasi ja muusta etujesi mukaisesta toiminnasta siinä laajuudessa, kuin katsot tarpeelliseksi.

Hoitotahtotestamentti on itsemääräämisoikeuteen perustuva tahtotila, jossa voit etukäteen päättää hoidostasi esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden yhteydessä. Voit esimerkiksi kieltää osin tai kokonaan tehohoidon tai elintoimintojesi keinotekoisen ylläpitämisen.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia perintöoikeudesta Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.