Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen hinta
Me Lakiasiantoimisto Lex Moor Oy:n kokeneet ja perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneet  juristit laadimme perunkirjoituksen ja perinnönjaon tuntiveloituksella hintaan 209,56 € / h (169 € + alv24). Laskutamme ainoastaan työajastamme alkavan 15 minuutin perusteella. Perunkirjoitus -ja perinnöjakotilaisuudet voidaan toteuttaa Tikkurilassa, Vantaan toimipaikkamme neuvotteluhuoneessa. Perunkirjoitus- tai perinnönjakotilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti Teams-yhteydellä.
Alkuneuvottelu ja esitietoihin perustuva suuntaa antava hinta-arviomme on sinulle ilmainen. Maksuttoman hinta-arvion saat soittamalla 0413171686 tai sähköpostitse info@lexmoor.fi

Perunkirjoitus / Perukirja
Läheisen kuoltua on suoritettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on menettely, jossa laaditaan perukirja perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat sekä  kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa  kuolinpesä selvitetään ja varallisuustietojen perusteella perukirjaan kirjataan kuolinpesän säästö tai mahdollinen ylivelkaisuus. Perunkirjoituksessa ei jaeta perintöä, vaan selvitetään pesän varallisuustilanne. Perukirja toimii käytännössä vainajan tilinpäätöksenä ja veroilmoituksena, jonka perustella voidaan määrätä perillisten perintöverot.

Perunkirjoitusvelvollinen
Perunkirjoitusvelvollinen on se, jonka hallussa vainajan varat ovat perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Tavanomaisesti perunkirjoitusvelvollinen on vainajan puoliso tai lapsi. Jos omaisuus ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoitusvelvollinen on se, kenellä (olosuhteet huomioiden) on velvollisuus huolehtia omaisuudesta.  Perukirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden sisällä kuolemasta. Perunkirjoitukselle voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa verohallinnolta.

Lisätietoja: Perintöjuristin palvelut

Lisätietoja: Blogi: Perunkirjoitus – 10 kysymystä ja vastausta

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.