Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Vakuutusasiat

Vakuutuslakimiehen palvelut
Vakuutuslakimies

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n palveluksessa työskentelee vakuutuslainsäädäntöön erikoistunut lakimies, eli vakuutuslakimies.

Vakuutuslakimieheen kannattaa olla yhteydessä, kun vakuutus ei korvaa vahinkoa tai vakuutuskorvaus ei ole riittävä vahinkoon nähden. Vakuutuslakimies neuvottelee puolestasi vakuutusyhtiön kanssa, tekee oikaisuvaatimuksen tai saattaa riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Jos sinusta tuntuu, että et ymmärrä vakuutussopimuksen ehtoja, vakuutukorvausasiasi ei etene tai et ole mielestäsi saanut riittävää korvausta tapahtuneesta vahingosta, niin ota rohkeasti yhteyttä!

Voit olla meihin yhteydessä myös jo ennen vahingon sattumista. Konsultoimme mielellämme vakuutusturvasi nykytilan ja annamme suosituksia esimerkiksi yllättävien ja vaikutuksiltaan ankariin vakuutusehtoihin, joihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota.

Vakuuttaminen on tunnettu ja laajalti käytössä oleva riskienhallintakeino. Vakuuttaminen on joissain tapauksissa lakisääteisesti pakollista (kuten työeläkevakuutus, työtapaturmavakuutus tai liikennevakuutus). Joissain tapauksissa vakuuttaminen on vapaaehtoista (kuten kotivakuutus, matkavakuutus tai kaskovakuutus). Vakuuttamisen yleisyydestä riippumatta vakuutusasiat koetaan usein hankaliksi. Vakuutuslainsäädäntö ja vakuutusalan vakiintuneet toimintatavat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, saati helposti ymmärrettäviä.

Useimmiten vakuutettu perehtyy vakuutusasiakirjoihin ja vakuutusehtoihin vasta vahingon tapahtumisen jälkeen. Hylkäävä vakuutuspäätös esimerkiksi tapaturman tai vesivahingon jälkeen aiheuttaa useita kysymyksiä ja on omiaan lisäämään epätietoisuutta ja epävarmuutta. Vakuutusyhtiön päätös perustuu usein heidän käytössään oleviin tietoihin, joten pelkästään nopeasti ja huolettomasti täytetty vahinkoilmoitus saattaa estää tai viivyttää korvauksen maksamista. Vaikka vahinkoilmoitus olisi oikein täytetty, myös korvausharkinnassa on saattanut tapahtua inhimillinen virhe, johon voidaan hakea oikaisua. Joskus hylkäävä korvauspäätös on saattanut tapahtua lain vastaisesti. Vakuutussopimus voi syntyä siten, että vakuutuksenottaja on jäänyt erilaiseen ymmärrykseen turvan laajuudesta, kuin vakuutusyhtiö. Epävarmoja vakuutusasioita ja korvauspäätöksiä koskevissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä asiaan perehtyneen lakimiehen puoleen, jotta virheelliseen päätökseen voidaan hakea oikaisua.

 

Vakuutussopimus on monimutkainen sopimus

Vakuutussopimuksen sitovuuteen ja laajuuteen vaikuttavat monet asiat. Vakuutusturvan laajuuteen vaikuttavat muun muassa vakuutuslainsäädäntö, vakuutussopimus, vakuutusasiakirja sekä vakuutusehdot. Lisäksi vakuuturvaan vaikuttavat vakuutussopimuksen syntymisolosuhteet, osapuolten luovuttamat tiedot sekä vakiintunut korvauskäytäntö. Jos vakuutuskorvaus syntyy pelkästään vakuutusasiakirjan ja vakuutusehtojen perusteella, saatetaan unohtaa esimerkiksi oikeusperiaatteen tai lainsäädännön merkitys korvauspäätöstä tehdessä, jolloin perusteet päätöksen muuttamiselle ovat olemassa.

Tiesitkö, että vakuutusala on yksi niitä harvoja toimialoja, jossa vakuutuksenantajalle on laissa säädetty oikeus päättää yksipuolisesti sopimukseen perustuvasta korvausvelvollisuudesta suhteessa kuluttajaan tai yritysasiakkaaseen? Perinteisestihän sopimusasioissa molemmilla osapuolilla on oikeus vaikuttaa niin sopimukseen, kuin sen perusteella syntyvään päätökseen. Aina vakuutusalan ammattilainenkaan ei ole ajantasalla korvauspäätökseen sovellettavista normeista, koska vakuutusalan sääntely on moniportaista ja joissain tapauksissa tulkinnanvaraista.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia vakuutussopimuksista Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.