Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Hinnasto

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n lakimiespalveluiden hinta on 110 € – 350 € / tunti. Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Palvelun hinta määräytyy toimeksiannon ajallisen keston mukaisesti. Hintaluokkaan vaikuttaa toimeksiannon laatu ja lakimiestyön vaativuus. Perustuntihinta ilmoitetaan sinulle etukäteen alkukartoituksen yhteydessä. Palvelut veloitamme alkavan 15 minuutin mukaisesti.

Asiamiehenäsi toimii lakimies. Ensimmäinen yhteydenottosi lakimiehen kanssa on aina ilmainen. Alkuneuvottelun  yhteydessä kartoitamme tarpeesi, sekä selvitämme toimintavaihtoehdot, joiden mukaan voimme edetä asiassasi.

Tuntiveloituksen lisäksi veloitamme mahdolliset matkakulut, tavallista suuremmat postitus- ja kopiontikulut sekä viranomaisten perimät maksut. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustettaessa veloitamme matka-ajan sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Autamme mielellämme selvittämään mahdollisuutesi ilmaiseen oikeusapuun sekä autamme selvittämään mahdollisuutesi kattaa lakimiehen palveluista aiheutuneita kustannuksia oikeusturvavakuutuksestasi.

Lakipalveluhinnasto

Alla esimerkkejä lakimiehen aikaperusteisista toimeksiantoveloituksista. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

1. Yleisasiointi esim:
Alkuneuvottelu 15 min. puhelimitse ilman jatkotoimia 0,00 €.
Kirjallinen konsultointi tai neuvonta alk. 260,40 € / h (210 € + alv24).
Puolustajamääräys- tai oikeusapuasioissa veloitus 136,40 € / h (110 € + alv24).

2. Tahdonilmaisut ja sopimukset alk. 198,40 € / h (160 € + alv24). Esim:
Asunnon vuokrasopimus
Avioehtosopimus
Avioerohakemukset
Edunvalvontavaltakirja
Hoitotahtotestamentti
Irtaimen kauppakirja
Lahjakirja
Testamentti

3. Määrämuotoiset asiakirjat alk. 209,56 € / h (169 € + alv24). Esim:
Perunkirjoitus
Perinnönjako
Perinnönjakosopimus
Kiinteistön tai asunnon kauppakirja
Oikeudellinen asiantuntijalausunto
Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

4. Päämiehen edustaminen alk. 260,40 € / h (210 € + alv24). Esim:
Ulkoprosessuaaliset toimet
Hakemusasian hoitaminen
Sopimusten ja asiakirjojen konsultointi ja kommentointi
Osakkaan edustaminen/avustaminen pesänjaossa
Pesänselvittäminen valtuutuksella

5. Prosessuaaliset toimet / Rikosasiat alk. 285,20 € / h (230 € + alv24). Esim:
Avustaminen ja edustaminen rikosasiassa
Kirjelmöinti ja haastehakemuksen laatiminen
Oikaisuvaatimukset, kantelut, muutoksenhaut ja lautakuntahakemukset
Rikoksen uhrin vahingonkorvausvaatimuksen ajaminen tuomioistuimessa

6. Prosessuaaliset toimet / Riita-asiat alk. 297,60 € / h (240 € + alv24).
Sopimusriita-asiat, takaisinsaantikanteet ja moitekanteet
Riita-asiain sovittelut ja neuvottelut
Velkomuskanteet
Vahingonkorvauskanteet
Pesänselvittäjätehtävät (kuolinpesä, avo- tai avioliittovarallisuuden purkaminen)
Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen
Valitus hallinto-, erityis- tai yleiseen tuomioistuimeen

7. Yritysjuristin palvelut alk. 310 € / h. (250 € + alv 24%) Esim:
Yrityksen perustamisasiakirjojen laatiminen
Yritysosuuksien kauppakirjat ja neuvottelut
Kirjelmöinti ja oikeusprosessuaaliset toimet
Konsultointi (esim. vakuutusasiat, sopimusehdot, työsopimusasiat, tuote- ja palvelutakuu, reklamaatiot)
Sopimusneuvottelut ja muu yrityksen edustaminen
Sopimusten ja sopimusehtojen laatiminen
Työsuhdeasiat ja yhteistoimintaneuvottelut
Velkomusasiat

Oikeusturvavakuutus
Tavanomaisesti kotivakuutukseesi tai ammattiliiton / työttömyyskassan jäsenmaksuun sisältyy oikeusturvavakuutus. Omavastuuosuus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin ja on tyypillisesti 15-20%. Vakuutuksen omavastuuosuudelle voidaan hakea oikeusapua, mikäli henkilöllä olisi muutoin varojensa puolesta oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata siviili-, riita- ja rikosasioiden hoitamiseen liittyviä kuluja (pl. rikosasioiden vastaajana / rikoksesta epäiltynä). Lisäksi vakuutusyhtiöillä on erilaisia rajoituksia siitä, minkälaiset asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauksen piiriin. Rajoitukset selviävät oikeusvakuutusta koskevista vakuutusehdoista.

Oikeusapu / maksuton oikeudenkäynti
Oikeusavun palkkioperuste on 110,00 €/h +alv 24%. Maksuttoman oikeusavun voi saada ainoastaan tuomioistuinasioihin. Asiakkaan maksettavaksi voidaan määrätä omavastuuosuus. Mikäli oikeusapu on myönnetty ilman omavastuuosuutta, asiakkaalle ei tule maksettavaksi oikeusapumaksua. Maksuttomalle oikeudenkäynnille käyttövararajana on yksin asuvalle 600 € ja parisuhteessa asuvalle 550 €. Käyttövaraa laskettaessa vähennyksenä otetaan huomioon asumiseen menevät kulut, ulosottomaksut ja lapsen elatusmaksut. Voit tarkistaa oikeutesi oikeusapuun allaolevasta linkistä.

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.