Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Työoikeus

Sopimuslakimies ja sopimus
Työsuhdeasiat
 • Työsopimuksen laatiminen
 • Palkka ja muut korvaukset
 • Yhteistoimintaneuvottelut
 • Työsopimuksen muuttaminen
 • Työsopimuksen irtisanominen
 • Työsopimuksen purkaminen
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • Oikeaan aikaan, oikean suuruisena
 • Yhdessä neuvotellen tai yksipuolisesti sanellen
 • Milloin, miten ja kenen toimesta?
 • Tuotannolliset ja taloudelliset tai sopimusosapuolesta johtuvat perusteet
 • Koeajalla tai sopimusosapuolen toimesta vakuuttavalla perusteella

Lakimiehen silmissä työsopimus edustaa kahden osapuolen yhdessä sopimaa tahtotilaa. Työsopimuksen sisältöä ei voi muuttaa yksipuolisesti. Muuttaminen edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän, joten myös molempien osapuolten hyväksymä vakiintunut tapa voi muuttaa sopimuksen sisältöä. Työoikeus on kimuranttia oikeutta lainsäädännön, työehtosopimusten, työsopimusten ja paikallisen sopimisen viidakossa.

Kaikilla meillä on perustuslain takaama oikeus työhön, mutta joskus väistämättä päädymme tilanteeseen, jossa näemme työsopimukseen liittyvät velvoitteet erilaisista näkökulmista.

Työnantaja joutuu vaikeisiin tilanteisiin, kun työvoimaa on syystä tai toisesta vähennettävä. Yhteistoimintaneuvottelut, työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai työsuhteen purkaminen tulee kuitenkin toteuttaa lain kirjaimen mukaisesti.

Yhtälailla työntekijällä, johon työvoiman vähentäminen kohdistuu on oikeus yhteistoimintaan, oikeus toteuttaa oikeusturvaansa sekä olla kokematta syrjintää. Työntekijän tulee voida kokea, että toimenpiteet on tehty oikein, lainsäädännön henkeä kunnioittaen.

Työsuhteen aikana voi työntekijän ja työnantajan välille syntyä erimielisyyksiä toimien lainmukaisuudesta taikka työsopimuksen tulkintaan liittyviä erimielisyyksiä. Lakitoimistomme tarjoaa apua  työ- ja virkasuhdetta koskevissa kysymyksissä. Voimme toimia työnantajan tai työntekijän neuvottelevana edustajana yhteistoimintaneuvotteluissa tai työsopimusriidoissa.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia työoikeudesta Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Tarvitsetko lakimiehen apua?

Sinun asiaasi ajava lakiasiaintoimisto Vantaalla.

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.