Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Rikoslakimies

Rikoslakimies Vantaa
Sinun etuasi ajava rikoslakimies
7 (Demo)

Rikosasiat ovat lakitoimisto Lex Moor Oy:n rikoslakimiesten ja asianajajien vahvaa osaamisaluetta. Lakimiehemme ja asianajajamme puolustavat niin rikoksen uhreja, kuin rikoksesta epäiltyä, koska kaikilla on oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja laadukkaaseen puolustukseen. Suhtaudumme kaikkiin rikosasioihin vakavuudella alkaen kuulusteluista, päätyen lainvoimaiseen tuomioon.

Pidämme salassa asiakkaalta saamamme luottamukselliset sekä arkaluontoiset tiedot.

Rikoslakimies tai rikosasianajaja turvaa rikoksen uhrin oikeudet

Rikoslakimies ja rikosasianajaja ovat rikosoikeuteen perehtyneitä juristeja, jotka toimivat rikoksen uhrin tukena ja edistävät asiaa syyttäjän kanssa päämiehen toivomalla tavalla. Rikosprosessissa syyttäjä ajaa tyypillisesti syytettä rikoksentekijää kohtaan, mutta rikoslakimies toimii vain sinun etujesi vuoksi. Rikoksen uhrin lakimies tai asianajaja huolehtii vain päämiehensä parhaasta edusta rikosprosessin aikana ja varmistaa, että rikoksen uhri saa perustellut korvaukset kärsimästään rikoksesta. Avustajasi asioi myös syyttäjän kanssa ja edistää rikoksen tekijälle vaadittavia seuraamuksia. Selvitämme myös mahdollisuudet kattaa kuluja oikeusturvavakuutuksestasi tai oikeusapuna valtion varoista.

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n palveluksessa työskentelee kokeneita mies- ja naispuolisia rikosjuristeja. Jouduttuasi rikoksen uhriksi, sinun kannattaa olla heti meihin yhteydessä. Neuvomme ja opastamme sinua täydellä luottamuksella. Annamme mielellämme lisätietoja rikoksen uhrin avustamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö oheisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Asianosaisena rikosasiassa

Olet päätynyt asianosaiseksi rikosasiaan. Uhrin rooli ei ole koskaan helppo. Olet kohdannut vääryyttä ja oikeuksiasi on rikottu. Luottamuksesi yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin on voinut järkkyä. Rikoslakimies tai -asianajaja suhtautuu vakavuudella sensitiiviseen asiaasi, ymmärtää asemaasi rikoksen uhrina ja selvittää kanssasi etenemisvaihtoehdot sekä vahingonkorvaukset, joihin olet oikeutettu. Voit olla yhteydessä meihin jo ennen päätöstä rikosilmoituksen tekemisestä. Tiesitkö, että rikosasian käsittelyyn voidaan vaikuttaa merkittävästi jo esitutkinta- ja kuulusteluvaiheessa. Pyydä lakimies tai asianajaja avuksesi heti kun saat asiasta tiedon, niin voimme ajaa asiaasi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa alkaen kuulusteluista, päätyen lainvoimaiseen tuomioon.

Rikosprosessin edistyminen

Esitutkinta
Rikoksen selvittäminen alkaa rikosilmoituksesta ja jatkuu poliisitutkinnalla. Rikoksen uhriksi kuullaan asianomaisena poliisitutkinnassa. Jokaiseen kuulusteluun saa ottaa lakimiehen tai asianajajan avuksi. Asianomistajan ei tarvitse jännittää kuulustelutilannetta, koska tavoitteena on asian selvittäminen, tekijän syyllisyyden toteaminen sekä seuraamuksien asettaminen. Poliisin tehtävä on hankkia riittävä, todisteellinen näyttö tapahtuneesta rikoksesta sekä selvittää tapahtumien tosiseikat. Myös asianomistajan rooli on tärkeä todisteiden hankkimisessa ja sinua avustava lakimies tai asianajaja neuvoo miten voit edistää näytön tukemista ja hankkia tarvittavat todisteet vahingonkorvauksen vaatimiseksi. Esitutkinnan loppupuolella avustajasi laatii myös loppulausunnon puolestasi syyteharkintaa varten.

Syyteharkinta
Esitutkintamateriaalilla, esitetyillä todisteilla ja tapahtumien tosiseikoilla on suuri painoarvo syyteharkinnassa. Syyttäjä päättää syyteharkinnan aikana harkintansa mukaan käsittelyn jatkosta. Syyttäjä voi nostaa syytteen, täydennyttää esitutkintaa vielä ennen lopullista päätöstä tai tehdä syyttämättäjättämispäätöksen. Jos syyttäjä tekee syyttämättäjättämispäätöksen, voi rikoksen uhri halutessaan ajaa itsenäisesti  rikossyytettä lakimiehensä avustuksella.

Oikeudenkäynti
Asia käsitellään yleensä rikoksen tekopaikan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus kysyy yleensä rikoksen uhrilta vaatimukset ennen käsittelyä. Lakimies kirjaa kanssasi vaatimuksesi ja toimittaa ne käräjäoikeudelle. Lakimiehesi tulee erityisesti osata arvioida, minkälaisia vaatimuksia asiassa voi ja kannattaa esittää. Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n lakimiehet ja asianajajat asioivat kanssasi hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä käy lävitse kanssasi oikeudenkäynnin vaiheittaisen edistymisen ja oikeudenkäynnissä tyypillistä kysymymis- ja vastaamistekniikkaa.

Jälkitoimet
Jos rikoksesta epäilty tuomitaan rangaistukseen ja maksamaan rikoksen uhrille korvauksia, lakimiehesi arvioi vaihtoehtoiset keinot periä kustannukset tuomitulta. Lakimiehesi voi laatia tarvittaessa ulosottohakemuksen korvauksen perimiseksi ulosotossa. Tuomitun ollessa varaton, saattaa Valtiokonttori maksaa korvaukset uhrille.

Kuka maksaa lakimiehen tai asianajajan kustannukset?

Oikeudenkäyntiin liittyy aina kysymys, että kuka maksaa kenelle ja kuinka paljon, sekä mitä jos maksuvelvollisella ei ole maksukykyä? Selvitämme kaikissa tapauksissa rikoksen uhrille edullisimman vaihtoehdon lakimies- tai asianajokustannusten kattamisesta. Tyypillisesti rikoksen uhrille itselleen ei kerry maksettavaksi joko lainkaan lakimies- tai asianajokustannuksia tai niiden määrä rajoittuu oikeusturvavakuutuksen kohtuulliseen omavastuuosuuteen.

Oikeusturvavakuutus kattaa lakimieskulusi
Ensisijainen ja rikoksen uhrille turvallisin tapa on oma oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulusi lakimiehelle ja omavastuuosuus jää sinun maksettavaksesi riippumatta siitä tuomitaanko rikoksesta epäilty vai ei. Jos rikoksentekijä tuomitaan, vakuutusyhtiö perii osuutensa suoraan rikoksentekijältä. Lisäksi rikoksentekijä maksaa vakuutuksen omavastuuosuuden ja tuomitun korvauksen uhrille. Tarvittaessa korvaukset voidaan periä ulosoton kautta tai hakea osakorvausta valtiokonttorilta.

Ilmainen tai omavastuuosuuden sisältävä oikeusapu
Rikoksen uhrilla on oikeus saada lakimieskustannukset maksettua valtion varoista joko kokonaan tai 25-100 % omavastuuosuudella. Oikeusavun myöntäminen on riippuvainen rikoksen uhrin taloudellisesta asemesta, eli käytännössä kuukausittain käteen jäävistä tuloista.

Valtiokonttori maksaa lakimiehen kulut tietyissä tapauksissa
Jos rikoksen uhrilla ei ole oikeusturvavakuutusta, eikä hänelle myönnetä tuloista johtuen ilmaista tai omavastuuosuuden sisältävää oikeusapua, on korvaus lakimies- tai asianajokustannuksista mahdollista saada valtiokonttorilta, mikäli epäilty tuomitaan rikoksesta.

Seksuaalirikos, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta sekä törkeä pahoinpitely oikeuttavat rikoksen uhrin saamaan lakimiesavun kustannukset valtion varoista varallisuustilanteeseen katsomatta.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia rikosoikeudesta Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.