Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Rikoslakimies

Rikoslakimies Vantaa
Sinun etuasi ajava rikoslakimies
7 (Demo)

Rikosasiat ovat Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n rikoslakimiesten vahvaa osaamisaluetta. Lakimies puolustaa niin rikoksen uhreja, kuin rikoksesta epäiltyä, koska kaikilla on oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja laadukkaaseen puolustukseen. Suhtaudumme kaikkiin rikosasioihin vakavuudella alkaen kuulusteluista, päätyen lainvoimaiseen tuomioon.

Sitoudumme pitämään salassa asiakkaalta saamamme luottamukselliset sekä arkaluontoiset tiedot.

Rikoslakimies turvaa oikeutesi rikosasioissa

Rikoslakimies on rikosoikeuteen perehtynyt lakimies, joka toimii asianosaisen tukena ja edistää asiaa päämiehen toivomalla tavalla. Rikosprosessissa syyttäjä ajaa tyypillisesti syytettä rikoksentekijää kohtaan, mutta rikoslakimies toimii vain sinun etujesi vuoksi – olit sitten rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty. Rikoslakimies huolehtii vain päämiehensä parhaasta edusta rikosprosessin aikana ja varmistaa, että rikoksen uhri saa perustellut korvaukset kärsimästään rikoksesta tai puolustaa epäiltyä syyttäjän esittämiä syytteitä vastaan. Selvitämme myös mahdollisuudet kattaa kuluja oikeusturvavakuutuksestasi tai oikeusapuna valtion varoista.

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n palveluksessa työskentelee kokeneita mies- ja naispuolisia oikeudenkäyntiavustajia. Jouduttuasi rikoksen uhriksi tai saatuasi kutsun kuulusteluihin, sinun kannattaa olla viivytyksettä meihin yhteydessä. Neuvomme ja opastamme sinua täydellä luottamuksella. Annamme mielellämme lisätietoja rikoksen uhrin tai epäillyn avustamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö oheisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Asianosaisena rikosasiassa

Oletko päätynyt asianosaiseksi rikosasiaan. Uhrin tai epäillyn rooli ei ole koskaan helppo. Olet mahdollisesti kohdannut vääryyttä ja oikeuksiasi on rikottu. Luottamuksesi yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin on voinut järkkyä. Rikoslakimies suhtautuu vakavuudella sensitiiviseen asiaasi, ymmärtää asemaasi ja selvittää kanssasi etenemisvaihtoehdot. Voit olla yhteydessä meihin jo ennen kuulustelukutsua. Tiesitkö, että rikosasian käsittelyyn voidaan vaikuttaa merkittävästi jo esitutkinta- ja kuulusteluvaiheessa. Pyydä rikoslakimies avuksesi heti kun saat tiedon osallisuudestasi rikosasian selvittämiseen, niin voimme ajaa asiaasi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa alkaen kuulusteluista, päätyen lainvoimaiseen tuomioon.

Rikosprosessin edistyminen

Esitutkinta
Rikoksen selvittäminen alkaa rikosilmoituksesta ja jatkuu poliisitutkinnalla. Rikoksen uhria ja epäiltyä kuullaan asianosaisena poliisitutkinnassa. Jokaiseen kuulusteluun saa ottaa rikoslakimiehen avuksi. Kuulustelutilannetta ei tarvitse jännittää, koska rikosprosessin tavoitteena on tapauksen asianmukainen selvittäminen sekä seuraamusten asettaminen. Poliisin tehtävä on hankkia riittävä, todisteellinen näyttö tapahtuneesta rikoksesta sekä selvittää tapahtumien tosiseikat. Myös asianomistajan rooli on tärkeä todisteiden hankkimisessa ja sinua avustava rikoslakimies neuvoo miten voit edistää näytön tukemista ja hankkia tarvittavat todisteet vahingonkorvauksen vaatimiseksi. Esitutkinnan loppupuolella avustajasi laatii myös loppulausunnon puolestasi syyteharkintaa varten.

Syyteharkinta
Esitutkintamateriaalilla, esitetyillä todisteilla ja tapahtumien tosiseikoilla on suuri painoarvo syyteharkinnassa. Syyttäjä päättää syyteharkinnan aikana harkintansa mukaan käsittelyn jatkosta. Syyttäjä voi nostaa syytteen, täydennyttää esitutkintaa vielä ennen lopullista päätöstä tai tehdä syyttämättäjättämispäätöksen. Jos syyttäjä tekee syyttämättäjättämispäätöksen, voi rikoksen uhri halutessaan ajaa itsenäisesti rikossyytettä lakimiehensä avustuksella.

Oikeudenkäynti
Asia käsitellään yleensä rikoksen tekopaikan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus kysyy yleensä rikoksen uhrilta vaatimukset ennen käsittelyä. Lakimies kirjaa kanssasi vaatimuksesi ja toimittaa ne käräjäoikeudelle. Lakimiehesi tulee erityisesti osata arvioida, minkälaisia vaatimuksia asiassa voi ja kannattaa esittää. Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n lakimiehet asioivat kanssasi hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä ja käyvät lävitse kanssasi oikeudenkäynnin vaiheittaisen edistymisen ja oikeudenkäynnissä tyypillistä kysymis- ja vastaamistekniikkaa.

Jälkitoimet
Jos rikoksesta epäilty tuomitaan rangaistukseen ja maksamaan rikoksen uhrille korvauksia, lakimiehesi arvioi vaihtoehtoiset keinot periä kustannukset tuomitulta. Lakimiehesi voi laatia tarvittaessa ulosottohakemuksen korvauksen perimiseksi ulosotossa. Tuomitun ollessa varaton, saattaa Valtiokonttori maksaa korvaukset uhrille.

Kuka maksaa lakimiehen tai asianajajan kustannukset?

Oikeudenkäyntiin liittyy aina kysymys, että kuka maksaa kenelle ja kuinka paljon, sekä mitä jos maksuvelvollisella ei ole maksukykyä? Selvitämme kaikissa tapauksissa rikoksen uhrille edullisimman vaihtoehdon lakimieskustannusten kattamisesta. Tyypillisesti rikoksen uhrille itselleen ei kerry maksettavaksi joko lainkaan lakimieskustannuksia tai niiden määrä rajoittuu oikeusturvavakuutuksen kohtuulliseen omavastuuosuuteen.

Oikeusturvavakuutus kattaa lakimieskulusi
Ensisijainen ja rikoksen uhrille turvallisin tapa on oma oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulusi lakimiehelle ja omavastuuosuus jää sinun maksettavaksesi riippumatta siitä tuomitaanko rikoksesta epäilty vai ei. Jos rikoksentekijä tuomitaan, vakuutusyhtiö perii osuutensa suoraan rikoksentekijältä. Lisäksi rikoksentekijä maksaa vakuutuksen omavastuuosuuden ja tuomitun korvauksen uhrille. Tarvittaessa korvaukset voidaan periä ulosoton kautta tai hakea osakorvausta valtiokonttorilta.

Ilmainen tai omavastuuosuuden sisältävä oikeusapu
Rikoksen uhrilla on oikeus saada lakimieskustannukset maksettua valtion varoista joko kokonaan tai 25-100 % omavastuuosuudella. Oikeusavun myöntäminen on riippuvainen rikoksen uhrin taloudellisesta asemesta, eli käytännössä kuukausittain käteen jäävistä tuloista.

Valtiokonttori maksaa lakimiehen kulut tietyissä tapauksissa
Jos rikoksen uhrilla ei ole oikeusturvavakuutusta, eikä hänelle myönnetä tuloista johtuen ilmaista tai omavastuuosuuden sisältävää oikeusapua, on korvaus lakimieskustannuksista mahdollista saada valtiokonttorilta, mikäli epäilty tuomitaan rikoksesta.

Seksuaalirikos, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta sekä törkeä pahoinpitely oikeuttavat rikoksen uhrin saamaan lakimiesavun kustannukset valtion varoista omaan varallisuustilanteeseen katsomatta.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia rikosoikeudesta Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.