Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Sopimuslakimies

Sopimuslakimies ja sopimus
Sopimuslakimies

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n sopimuslakimies auttaa sinua kaikissa sopimusasioissasi. Asianmukaisesti laadittu sopimus ennaltaehkäisee sopimusriitoja sekä väärinymmärryksiä. Sopimuslakimiehen tarjoama oikeudellinen osaaminen on erityisen tärkeää sopimusriitojen välttämisessä sekä riitatilanteiden ratkaisemisessa. Sopimuslakimies auttaa sinua kaikenlaisissa sopimusasioissa.

  • Sopimusneuvottelut
  • Sopimusasiakirjojen laadinta
  • Sopimusehtojen laadinta
  • Sopimusten tulkinta
  • Sopimusrikkomukset
  • Sopimusriitojen sovittelu
Sopimuksista

Sopimuslakimies ei ainoastaan lue ja laadi sopimuksen tekstiä, vaan tarkastelee sopimusta lainsäädännön ja oikeusperiaatteiden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti sopimusosapuolten tehtävänä on vaalia sopimussuhdetta ja huomioida vastapuolen tiedolliset tarpeet sopimusta laadittaessa ja sen voimassa ollessa. Sopimusvelvoitteiden tulee olla tasapainossa keskenään ja molempien osapuolten tulisi kyetä vaikuttamaan sopimusehtoihin. Sopimusehdot saa johtaa kohtuuttomiin seuraamuksiin. Oli kyseessä mikä tahansa sopimus, niin molempien osapuolten tulisi olla tyytyväisiä sen sisällöstä.

 

Vakiosopimuksista

Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka ehdot on asetettu yksipuolisesti toisen sopimusosapuolen toimesta. Vakioehtojen perusteella syntynyt sopimus on nykypäivänä tyypillisin sopimusmuoto. Vakioehtoja käytetään esimerkiksi yritysten välisissä sopimuksissa ja kuluttajakaupassa. Myös vakiosopimusehtojen tulee olla kohtuulliset ja osapuolten velvollisuuksien suhteen tasapainoiset. Yksipuolisesti laaditut vakioehdot eivät välttämättä turvaa riittävästi heikomman osapuolen etuja, joten vakiosopimusoikeudessa on kehittynyt sopimuksen kohtuullisuutta ja tulkintaa ohjaavia periaatteita. Kuluttajaa suojataan kohtuuttomia vakiosopimusehtoja vastaan kuluttajansuojalain sekä useiden muiden lakien säännöksillä.

 

Sopimuslakimiehen palvelut yritykselle

Yritys- ja yhteisötoiminnan perustana voidaan pitää asianmukaisesti, selkeästi ja huolellisesti laadittuja sopimuksia. Huolellisesti laadittu sopimus ennaltaehkäisee sopimusriitojen syntymistä. Lakitoimistomme avustaa yritystäsi riskienhallinnassa, sopimussuhteiden suunnittelussa sekä sopimusten neuvottelussa ja laadinnassa. Sopimussuhteiden ongelmatilanteissa lakimiehemme avustavat teitä sopimusten tulkinnassa ja erimielisyyksien ratkaisemisessa.

 

Sopimuslakimiehen palvelut kuluttajalle

Laadimme myös kuluttajalle tärkeät sopimukset, kuten vuokrasopimukset tai kauppakirjat. Suojaamme sopimusasioissa myös kuluttajaa suhteessa yrityksiin tai muihin kuluttajiin, oli kyseessä sitten virhe tuotteessa tai palvelussa, kaupan tai sopimuksen purku, hinnan alennus tai vahingonkorvausasia. Yritykset käyttävät tyypillisesti laajoja vakiomuotoisia sopimusehtoja, joiden kanssa kuluttaja voi joutua ongelmiin. Lakimiehemme selvittävät oikeutesi sopimusehtojen ja kuluttajansuojasäätelyn ristiaallokossa. Kerromme sinulle etenemisvaihtoehdot ja lähdemme tavoittelemaan kanssasi asetettua tavoitetta.

Lue lisää mielenkiintoisia kirjoituksia sopimusoikeudesta Lakimuijan blogista. Voit ehdottaa Lakimuijalle kirjoitusaiheita Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n tai Lakimuijan Facebook-sivuilla.

Etusivulle

Ota yhteyttä!

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.