Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Oikeudenkäyntiavustaja, Asianajaja Jani Nummi, Lakiasiaintoimisto Lex Moor Tikkurila, Vantaa
Soita heti: 041 3171 686

”Olen rikosasioihin sekä riita-asioihin erikoistunut oikeudenkäyntiavustaja. Avustan päämiehiä rikosasioissa laajalti niin perusmuotoisten, kuin törkeiden rikosasioiden kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä, erityisesti väkivaltarikosten, anastusrikosten ja voimankäyttöasioiden parissa sekä seksuaalirikosten uhrien avustajana.

Yleisjuristitutkinnon (OTM) lisäksi olen suorittanut siviilioikeuden erikoisjuristitutkinnon (HTM). Avustan päämiehiä muun muassa asiakirjojen laadinnassa, neuvotteluissa, ja oikeudenkäyntiavustajana tahdonilmaisu- ja sopimusasioissa, erityisesti yhtiöoikeuden, perintöoikeuden, vakuutussopimusoikeuden ja sopimusriita-asioiden parissa.

Ennen oikeudenkäyntiavustajan uraa, työskentelin kaksi vuosikymmentä elinkeinoelämässä yritysturvallisuuden, riskienhallinnan ja yhtiöoikeudellisten kysymysten parissa.

Minut tavoittaa matalalla kynnyksellä puhelimitse, viestillä, sähköpostilla tai tapaamisen merkeissä Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n pääkonttorilta (Vantaa, Tikkurila).”

Jani Nummi
Lakimies, OTM, HTM, BBA
Siviilioikeuden erikoisjuristi
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Koulutus

 • Asianajajatutkinto, Suomen asianajajaliitto
 • Hallintotieteiden maisteri, HTM
 • Oikeustieteen maisteri, OTM
 • Oikeusnotaari, ON
 • Liiketalouden tradenomi, BBA (yritysturvallisuus ja riskienhallinta)

Lisäkoulutus ja ammatillinen erikoistuminen

 • Rikoslain vastuuvapausperusteet, kuten voimakeinojen käyttö ja hätävarjelu
 • Yhtiöoikeus: esim. yhtiön perustaminen tai luovuttaminen, yhtiöjärjestys, työsopimusasiat, kauppa- ja palvelusopimukset, yms.
 • Kiinteistönvälityssopimusasiat: konsultointi, neuvottelu ja riidat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat: konsultointi, neuvottelu ja riidat
 • Asunnon ja liiketilan vuokrasopimusasiat: konsultointi, neuvottelu ja riidat
 • Työsopimusoikeus: konsultointi, neuvottelu ja riidat
 • Vakuutussopimusasiat: konsultointi, neuvottelu ja riidat

Erikoistuminen

Rikosasiat:

 • Asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset
 • Oikeudenkäyntiavustaja / Yleinen rikosoikeus, esim:
  • Törkeät rikokset
  • Väkivaltarikokset
  • Voimakeinojen käyttöön liittyvät rikosasiat
  • Omaisuusrikokset
  • Talousrikokset

Siviilioikeudelliset sopimus- ja riita-asiat:

 • Oikeudenkäyntiavustaja / yleinen ja erityinen sopimusoikeus
 • Sovittelu ja tuomioistuinsovittelu
 • Riitojen ratkaisu, neuvottelu ja sovittelu, esim.
  • Perintöoikeus
  • Työsopimusoikeus
  • Palvelu- kauppa- ja kuluttajasopimusoikeus
  • Yhtiösopimus
  • Asumiseen liittyvät asiat: vuokrasopimus, asunto-osakeyhtiöriidat, asuntokauppa, kiinteistökauppa, yms.
  • Vakuutussopimuksia ja vakuutuskorvauksia koskevat asiat
  • Yksityinen pysäköinninvalvonta
Janin suusta kuultua:

– ”Että mitäkö teen työkseni? No riitelen, selvittelen ja sovittelen muiden välisiä riitoja. :)”

– ”Periaatteen vuoksi riitely ei yleensä hyödytä ketään ja se tulee turhan kalliiksi kaikille osapuolille.”

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.