Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu – Tarvitseeko maksaa?

Yksityinen pysäköinninvalvonta, yksityisoikeudellinen maksuvaatimus

Asiakas esitti kysymyksen koskien paljon puhuttua yksityisen pysäköinninvalvonnan antamaa valvontamaksua: ”Sain yksityiseltä pysäköintivalvontayritykseltä valvontamaksun. En mielestäni ole toiminut väärin, kuinka nyt toimin?” Lakimuija päätti jakaa vastauksen koko kansalle lisätäkseen tietoisuutta yksityisoikeudellisista valvontamaksuista suhteessa viranomaisten harjoittamaan pysäköinninvalvontaan.

Juristin ilmaiset vinkit:
1. Maksa tai kiistä maksusaatava viivytyksettä saatuasi tiedon yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta. Sopimusasioissa passiivisuus on pahasta ja ilmaisee äärimmillään hiljaista hyväksyntää vaaditulle maksulle.
2. Autot eivät tee sopimuksia. Ihmiset tekevät. Pysäköinninvalvontayrityksellä on velvollisuus osoittaa, että kuka on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen.

 

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu – Tarvitseeko maksaa?

Tehdään heti alkuun rajanveto pysäköintivirheitä koskevista seuraamuksista. Pysäköintivirhemaksu, jonka on antanut viranomainen, perustuu lakiin pysäköinninvalvonnasta, sekä osittain tieliikennelakiin. Pysäköintivirhemaksuun voi hakea oikaisua viranomaiselta ja hylkäävästä oikaisuvaatimuksesta voi valittaa hallinto-oikeuteen, jolla on tuomioistuimena velvollisuus edistää asian selvittämistä.

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu sen sijaan perustuu osapuolten välille syntyneeseen kahden osapuolen väliseen sopimukseen. Sopimusvapauden periaatteen mukaisesti toinen osapuoli on asettanut velvoitteen, jonka toinen osapuoli on toiminnallaan (tässä tapauksessa pysäköimällä) hyväksynyt. Sovituista ehdoista poikkeava pysäköinti johtaa sopimusrikkomukseen, jonka perusteella valvontamaksua vaaditaan maksettavaksi. Valvontamaksuun voi yrittää hakea neuvotteluteitse muutosta ja valittaa käräjäoikeuteen sopimusriita-asiana, jossa tapaus ratkaistaan osapuolten esittämien todisteiden ja tosiseikkojen mukaisesti.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa pidetään yleisesti melkoisen villinä toimintana, jota myös laittomaksi on väitetty. Oikeudellisesta näkökulmasta yksityinen pysäköinninvalvonta on erityislailla säätelemätöntä toimintaa, joka perustuu pitkälti sopimusoikeuden yleisiin kantaviin periaatteisiin. Sopimus syntyy pysäköimällä auton alueelle, eli samojen periaatteiden mukaisesti, kuin kahvin ostaminen automaatista tai matkalipun ostaminen kännykällä: Toinen osapuoli asettaa ehdot ja toinen osapuoli hyväksyy nämä ehdot tekemällä jotain mikä ilmaisee hyväksyvää tahdonilmaisua = Sitova sopimus on syntynyt. Yleinen näkökulma on, että harvoin yksityisoikeudellisia valvontamaksuja kirjoitetaan täysin perusteettomasti. Valvontamaksuja saatetaan kirjoittaa tosin myös sellaisissa tilanteissa, joissa pysäköintisäännöt ja kieltomerkit ovat alueella huonosti näkyvillä ja kuljettajastakaan ei välttämättä ole näyttöä.

Reklamointioikeus
Pysäköintivirhemaksut ja valvontamaksut voidaan toki reklamoida, eli maksuvaatimus voidaan riitauttaa. Pysäköintivirhemaksua tai yksityisoikeudellista valvontamaksua ei tarvitse maksaa riidanalaisen seikan selvittämisen aikana. Tämä ei kuitenkaan ole tapa saada lisää maksuaikaa tai toivoa, koska ennemmin tai myöhemmin, viimeistään tuomiosituinkäsittelyn jälkeen tulee päätös maksuvelvollisuudesta tai maksun perusteettomuudesta.

Yksityisoikeudellisen velkomusasian edistyminen
1) Valvontamaksuista lähetetään ajoneuvon haltijalle / omistajalle lain edellyttämä muistutus ennen kuin ne siirretään perintään. Jos ajoneuvon haltija / omistaja ei maksa tai kiistä kirjallisesti yksityistä valvontamaksua, 2) siirtää pysäköinninvalvontayritys maksusaatavan perintään. Perintäkulut alkavat juosta jos ajoneuvon haltija / omistaja ei maksa tai kiistä kirjallisesti perintäyrityksen laskua. 3) Perintäyritysten jälkeen maksusaatava siirretään käräjäoikeuden käsiteltäväksi velkomusasiana. Käräjäoikeus kirjelmöi asiasta ajoneuvon haltijan / omistajan kanssa. Jos ajoneuvon haltija / omistaja ei maksa tai kiistä kirjallisesti maksua tai vastaa lainkaan käräjäoikeuden kirjelmään, käräjäoikeus tuomitsee saatavan maksuun yksipuolisella päätöksellä ja 4) saatavasta tulee ulosottokelpoinen. Tässä vaiheessa kiistämisellä ei ole enää merkitystä. Maksusaatava tullaan ulosmittaamaan korkoineen, perintäkuluineen ja oikeudenkäyntikuluineen ajoneuvon haltijalta tai omistajalta.

Kiistäminen ja todistustaakan jakautuminen
Kiistämisen ei tarvitse olla laaja selvitys tapahtumista. Selkeä ilmaisu ja uskottava peruste riittää. Huom! Perusteen on oikeasti oltava sen verran uskottava, että myös tuomioistuin pitää sitä uskottavana. Sinun ei tarvitse luovuttaa tietoja, vastata kysymyksiin saati täyttää mitään lomakkeita sen vuoksi, vaikka pysäköinninvalvontayritys tähän koettaisi patistaa. Sinulla ei todennäköisesti ole myöskään tarvetta antaa pysäköinninvalvontayritykselle näyttöä itseäsi vastaan käytettäväksi. Todistustaakka sopimuksen syntymisestä ja sopimusrikkomuksesta on maksua vaativalla taholla, eli yksityisellä pysäköinninvalvontayrityksellä.  Mikäli asia mietityttää ja haluat kiistää maksusaatavan, kannattaa ottaa lakimies mukaan prosessiin heti kun olet kuullut maksuvaatimuksesta ja sinulla on tahtotila kiistää yksityisoikeudellinen maksuvaatimus. Lakimies saa useimmiten kiistettyä maksun vähäisellä työllä, eikä sinun tarvitse välttämättä tehdä mitään asian eteen. Kulut voidaan pääosin kattaa oikeusturvavakuutuksestasi.

Reklamointiin löytyy monenlaisia neuvoja ja jopa valmiita pohjiakin internetistä. Asiaan on kuitenkin hyvä jo alusta asti ottaa taho, joka osaa käsitellä asian juridista puolta. Kaikki internetistä ja Esson baarista saadut yleiset neuvot eivät välttämättä toimi sinun tilanteessasi. Pysäköintialueet ovat erilaisia, yksityisiä pysäköinninvalvontayrityksiä on useita, kuskeja ja autoja on monenlaisia ja näyttötapoja osoittaa sopimusosapuoli tai sopimusrikkomus on erilaisia. Esimerkiksi kaikki nämä asiat vaikuttavat saatuun pysäköintivirhemaksuun ja sen reklamoimiseen.  Taho joka osaa ottaa jokaisen kohdan juridisesta näkökulmasta huomioon, osaa myös perustella reklamaation juridisten seikkojen perusteella. Reklamaatio on täten asiallisemman oloinen, sekä paremmin perusteltu. Hyvillä perusteluilla pohja koko pysäköintivirhemaksusta tai yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta voi kaatua heti kättelyssä.

 

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.