Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Myyjän antama tuotetakuu ja kuluttajansuoja

Myyjän antama tuotetakuu ja kuluttajansuoja

Hieman painavaa asiaa myyjän antamasta tuotetakuusta, kuluttajansuojasta ja myyjän virhevastuusta. Lakimuijaa on jo pitkään mietityttänyt, että tietävätkö kanssaeläjät takuun todellisen merkityksen ja kuluttajaa suojaavan lainsäädännön keskeiset seikat? Usein kun ostamme tuotteen tai palvelun, kuulemme, että tuotteelle on annettu esimerkiksi vuoden mittainen takuu. Luonnollisesti tässä kohtaa ajatellaan, että ”tämäpä hyvä on hyvä juttu, liike takaa tuotteen toiminnan vuodeksi”. Laitteen hajotessa hieman takuuajan jälkeen, harmitellaan myyjän toimesta, että luvattu takuu on ehtinyt jo menemään umpeen.

Lakimuija on päättänyt, ettei asioi yrityksissä, jotka vuodesta toiseen toimivat tietoisesti, tahallisesti ja toistuvasti väärin kuluttajansuoja-asioissa. Viranomaisen puuttuessa asiaan, toimintaa mahdollisesti muutetaan hieman. Yksi tällainen yritys on Verkkokauppa.com, jonka kanssa Lakimuija on joutunut vääntämään takuu-, vaihto-, vahingonkorvaus- ja muista lakiasioista toistuvasti. Yritys on mainittu poikkeuksellisesti nimeltä, koska aiheesta on annettu julkisia lausuntoja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on puuttunut toimintaan esimerkiksi kohtuuttomien sopimusehtojen, takuun ja virhevastuun osalta. KKV on myös todennut, että kolmen vuoden takuuta koskevat nopeasti laskevat arvon alenemiset, rahojen palauttaminen vain liikkeen lahjakortilla ja tuotevirheen seuraamuksen yksipuolinen päättämisoikeus olivat kuluttajansuojalain vastaisia. Lue asiasta lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

 

Takuu

Takuu on myyjän antama ”hyvään tahtoon” perustuva määräaikainen korjaus-, vaihto- tai palautusoikeus. Kyseessä on siis yritys- tai valmistajakohtainen lupaus, jossa takuu perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä voimassaolevaan, kuluttajaa suojaavaan lainsäädäntöön. Tämä osaltaan johtaa asiakasta harhaan todellisen kuluttajansuojan tarkoituksesta ja laajuudesta.

 

Myyjä yrittää siirtää vastuunsa asiakkaan ja valmistajan välille

Usein saa kuulla, että myyjä ohjeistaa ostajaa olemaan yhteydessä suoraan valmistajaan. Lakimuija neuvoo, että tähän ei missään nimessä pidä ryhtyä, koska virhevastuu tuotteesta on myyjäyrityksellä ja näin ollen myyjäyritys saa hoitaa itse asioinnin valmistajan kanssa. Jos tuotteessa on virhe, niin myyjällä on kolme vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi, jotka on lueteltu alempana.

 

Myyjä tarjoaa lahjakorttia rahan sijaan

Kaupan purkaminen on yksi kolmesta vaihtoehdoista tuotteen rikkoutuessa. Tällöin myyjän tulee lähtökohtaisesti palauttaa ostajalle koko kauppasumma rahana ja asiakas palauttaa rikkoutuneen tuotteen. Usein kuulee myyjän tarjoavan rahan sijaan lahjakorttia omaan liikkeeseensä, mutta tähän kuluttajan ei ole pakko suostua, koska kuluttajansuojalaki on asiassa yksiselitteinen. Rahan voi vaatia käteisellä tai tilille. Ikävä kyllä, on olemassa myös liikkeitä, jotka eivät suostu palauttamaan kuin osan rahoista ja ainoastaan lahjakortilla. Tällaisia tilanteita varten olemassa kuluttajariitalautakunta, josta voi hakea asiaan ratkaisusuositusta tai pyytää lakimiestä aloittamaan keskustelun myyjäliikkeen kanssa ja tarvittaessa hakemaan rahasumman tuomioistuimen kautta.

 

Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu

Kuluttajaa suojaa kuluttajansuojalaki, jonka turvaama suoja on tuntuvasti myyjän lupaamaa takuuta kattavampi. Tuotteen tulee kestää sellainen aika rikkoutumatta, jota voidaan kohtuudella odottaa ja tämä aika on tyypillisesti pidempi kuin vuoden takuuaika. Esimerkiksi television tulee kestää noin neljä vuotta. Television hajotessa 3 vuoden jälkeen, on myyjän virhevastuu yhä voimassa. Kaupan purkautuessa myyjällä on oikeus pidättää kauppasummasta kohtuullinen määrä käyttöhyötynä.

Jos tuotteessa tai palvelussa on vika tai virhe, niin tilanteen korjaamiseksi on kolme vaihtoehtoa:

  1. virheen korjaaminen viivytyksettä ja täysimääräisesti myyjän kustannuksella (takuukorjaus on ostajalle aina maksuton),
  2. hinnan alennus, eli osa loppusummasta palautetaan (tyypillisesti 5 – 30 %) tai
  3. kaupan purku, jolloin kauppaa edeltävä oikeustila palautetaan. Myyjä saa tuotteen ja asiakas rahansa takaisin. Jos tuote on ollut käytössä useamman vuoden, voi myyjä vähentää käyttöhyötynä kohtuullisen summan kauppahinnasta.

Myyjä vastaa täysimääräisesti myös ostajalle aiheutuneista kustannuksista, kuten

  1. matkakuluista,
  2. puhelinkuluista ja
  3. postituskuluista.

Jos hyvityksen maksaminen viivästyy, niin kuluttajalla on lisäksi oikeus saada viivästyskorkoa saatavalleen. Kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen myös, jos tuotteessa oleva virhe aiheuttaa vahinkoa kuluttajan muulle omaisuudelle. Vahingonkorvaus tulee kyseeseen lisäksi myyjästä johtuvan viivästyksen vuoksi, esimerkiksi jos virheen korjaaminen tai myydyn tavaran toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan.

Lakimuija kannustaa kaikkia pitämään kiinni oikeuksistaan kuluttajana. Voit aina kääntyä Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n lakimiesten puoleen, jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi kuluttajana on loukattu.

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.