Unikkotie 13, 01300 Vantaa

Hinnat

Lakiasiaintoimisto Lex Moor Oy:n lakimiespalveluiden hinta on 110 € – 223,20 € / tunti. Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Palvelun hinta määräytyy toimeksiannon ajallisen keston mukaisesti. Hintaluokkaan vaikuttaa lisäksi toimeksiannon laatu ja lakimiestyön vaativuus. Tuntihinta ilmoitetaan sinulle etukäteen alkukartoituksen yhteydessä. Palvelut veloitamme alkavan 15 minuutin mukaisesti.

Ensimmäinen yhteydenottosi ja keskustelu lakimiehen kanssa on aina ilmainen. Alkuneuvottelun  yhteydessä kartoitamme tarpeesi, sekä selvitämme toimintavaihtoehdot, joiden mukaan voimme edetä asiassasi.

Tuntiveloituksen lisäksi veloitamme mahdolliset matkakulut, tavallista suuremmat postitus- ja kopiontikulut sekä viranomaisten perimät maksut. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustettaessa veloitamme matka-ajan sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Autamme mielellämme selvittämään mahdollisuutesi ilmaiseen tai omavastuuosuuden hintaiseen oikeusapuun sekä autamme selvittämään mahdollisuutesi kattaa lakimiehen palveluista aiheutuneita kustannuksia oikeusturvavakuutuksestasi.

Oikeusapu / maksuton oikeudenkäynti
Oikeusavun palkkioperuste on 110,00 € /h +alv 24%. Maksuttoman oikeusavun saa pelkästään tuomioistuinasioihin. Asiakkaan maksettavaksi voidaan määrätä omavastuuosuus. Mikäli oikeusapu on myönnetty ilman omavastuuosuutta, asiakkaalle ei tule maksettavaksi oikeusapumaksua. Maksuttomalle oikeudenkäynnille käyttövararajana on yksin asuvalle 600 € ja parisuhteessa asuvalle 550 €. Käyttövaraa laskettaessa vähennyksenä otetaan huomioon asumiseen menevät kulut, ulosottomaksut ja lapsen elatusmaksut. Voit tarkistaa oikeutesi oikeusapuun allaolevasta linkistä.

Oikeusturvavakuutus
Tavanomaisesti kotivakuutukseen tai ammattiliiton / työttömyyskassan maksuun sisältyy oikeusturvavakuutus. Omavastuuosuus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin ja on tyypillisesti 15-20%. Vakuutuksen omavastuuosuudelle voidaan hakea oikeusapua, mikäli henkilöllä olisi muutoin varojensa puolesta oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata siviili-, riita- ja rikosasioiden hoitamiseen liittyviä kuluja (pl. rikosasioiden vastaajana / rikoksesta epäiltynä). Lisäksi vakuutusyhtiöillä on erilaisia rajoituksia siitä, minkälaiset asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauksen piiriin. Rajoitukset selviävät oikeusvakuutusta koskevista vakuutusehdoista.

Alla esimerkkejä aikaperusteisista toimeksiantoveloituksista. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Prosessuaaliset toimet
Haastehakemuksen laatiminen alk. 198,40 €/h
Valitus hallinto- tai erityistuomioistuimeen alk. 198,40 €/h
Lautakuntavalitus tai oikaisuvaatimus alk. 198,40 €/h

Asiakirjat
Alkuneuvottelu ilman jatkotoimia 0,00 €
Avioehto 186,00-558,00 €
Testamentti 186,00-744,00€
Hoitotahtotestamentti 186,00-558,00 €
Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta alk. 198,40 €/ h
Avioerohakemukset (1. tai 2. vaihe) 148,80-372,00 €
Edunvalvontavaltakirja 198,40-595,20 €
Ilmoitus puolisoiden välisestä lahjasta 186,00-279,00 €
Hakemusasian hoitaminen alk. 198,40 €/h
Asunnon kauppakirja alk. 198,40 €/h
Asunnon vuokrasopimus 186,00-558,00 €
Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen alk. 198,40 €/h
Lahjakirja 186,00-744,00 €
Irtaimen kauppakirja 186,00-558,00 €

Yrityspalvelut
Osakeyhtiön perustamisasiakirjojen laatiminen alk. 223,20 €/h
Sopimusten ja sopimusehtojen laatiminen alk. 223,20 €/h
Työsuhdeasiat ja yhteistoimintaneuvottelut alk. 223,20 €/h
Konsultointi (esim. vakuutusasiat, tuote- ja palvelutakuu, reklamaatiot) alk. 148,80 €/h

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.